เฮียวกะ น้องชายพี่ชิริว
ด.ช.ชวโรจน์ งิ้วแดง
อายุ 4 ปี
ส่วนสูง 93 ซม.น้ำหนัก 14

อุปนิสัย
สดใส ร่าเริง ซุกซน

ติดต่องานคุณแม่เฟรชบุ๊ค
OPle Chotika