เฮียวกะ น้องชายพี่ชิริว
ด.ช.ชวโรจน์ งิ้วแดง
อายุ 5 ปี กว่า


อุปนิสัย
สดใส ร่าเริง ซุกซน

ติดต่องานคุณแม่เฟรชบุ๊ค
OPle Chotika