น้องแก้ม
ด.ญ.อนัญพร โพธิ์หมื่นไวย
อายุ. 11 ปี สูง 154 ซ.ม น้ำหนัก 47 ก.ก
มีความสามารถในการรำ เดินแบบ ถ่ายแบบ
การติดต่อกับผู้ปกครอง
เบอร์ติดต่อแม่คะ 0817307771
การติดต่อผ่านทางหน้าเฟรชบุ๊ค
นุชนารถ โพธิ์หมื่นไวย

สามารถนำภาพไปเสนองานตามคาแรคเตอร์งานได้ค่ะ

( ห้ามนำไปใช้ในทางที่ก่อให้เกิดความเสียหาย )