น้องแพร
ด.ญ กชพร นามรัตน์
อายุ 8 ขวบ สูง 125 ซ.ม.หนัก 24 กก. อก 23.5 เอว 23
ความสามารถ
เดินแบบ เรียนการแสดง
การติดต่อกับผู้ปกครอง
คุณแม่หนึ่ง โทร 085-3188814
การติดต่อผ่านทางหน้าเฟรชบุ๊ค
หนึ่งฤทัย มั่งเรือง


สามารถนำภาพไปเสนองานตามคาแรคเตอร์งานได้ค่ะ

( ห้ามนำไปใช้ในทางที่ก่อให้เกิดความเสียหาย )