ด. ช. ณัฏฐานนท์ นิเงาะ

เกิด 3 พ. ค. 2554
นน. 18.5 กก. สูง 110 ซ.ม.

การติดต่อกับผู้ปกครองน้องโดยตรง
แม่กล้วย เบอร์โทร 094-9419393
Line id:0949419393

การติดต่อผ่านทางเฟรชบุ๊ค
Manee Suksaiสามารถนำภาพไปเสนองานตามคาแรคเตอร์งานได้ค่ะ

( ห้ามนำไปใช้ในทางที่ก่อให้เกิดความเสียหาย )