น้องโอม

ชาญชัย สื่อสวัสดิ์วณิชย์
อายุ 15 ปี
น้ำหนัก 54 กก. สูง 165 ซ.ม.
การติดต่อกับผู้ปกครองน้องโดยตรง
แม่ต้าร์ 063-4789154
ID:tar.154
การติดต่อผ่านทางหน้าเฟรชบุ๊ค

Fantar Phrmoonสามารถนำภาพไปเสนองานตามคาแรคเตอร์งานได้ค่ะ( ห้ามนำไปใช้ในทางที่ก่อให้เกิดความเสียหาย )