น้องแพร

แพรวา สืบชมภู

อายุ 14 ปี ส่วนสูง 156 ซ.ม. น้ำหนัก 47 กก.
สัดส่วน 31 -27 -34

ผลงาน
รวมเดินแฟชั่นที่ประเทศพม่า (ย่างกุ้ง)
ประกวดศิลปะการเต้น CSTD 4

การติดต่อโดยตรง
line : toonaka01
line: ning.2720
Tel.098-2618504
Tel.097-2359587

Fb : ทิพยวรรณ คนซื่อ


สามารถนำภาพไปเสนองานตามคาแรคเตอร์งานได้ค่ะ

( ห้ามนำไปใช้ในทางที่ก่อให้เกิดความเสียหาย )