น้องเฟรสชี่
ด.ญ.ญาดา จงใจจิตร

อายุ: 4 ปีกว่า
สูง: 101 ซม.
หนัก: 15 กก.
ผลงาน:เดินแฟชั่นโชว์

การติดต่อกับผู้ปกครองน้องโดยตรง
แม่นก
T:0811501610,0972695356
line:0811501610
การติดต่อผ่านเฟรชบุ๊ค ไอดี
นู๋เฟรสชี่ ลูกป๋าดมสามารถนำภาพไปเสนองานตามคาแรคเตอร์งานได้ค่ะ

( ห้ามนำไปใช้ในทางที่ก่อให้เกิดความเสียหาย )