น้องฟินน์
ฟินน์ เอ้นส์วอธส์
Finn ainsworth
28/2/2558
3 ปีกว่า
น้ำหนัก 24 กก.
สูง110 ซ.ม.

การติดต่อผู้ปกครอง
แม่เอ้. 088-1116566
การติดต่อผ่านทางหน้าเฟรชบุ๊คไอดี
Finn Fruits


สามารถนำภาพไปเสนองานตามคาแรคเตอร์งานได้ค่ะ

( ห้ามนำไปใช้ในทางที่ก่อให้เกิดความเสียหาย )