น้องไอซ์
เด็กชาย พรเทพ เกตแก้ว

อายุ 3 ขวบ
ส 95 ซ.ม.
นน. 13 กก.

เกิด 11 มิถุนายน 2558

การติดต่อผู้ปกตรอง
โทร.080-5396441 แม่ออย

การติดต่อผ่านทางหน้าเฟซบุ๊ค
BT Oil


สามารถนำภาพไปเสนองานตามคาแรคเตอร์งานได้ค่ะ

( ห้ามนำไปใช้ในทางที่ก่อให้เกิดความเสียหาย )