แจ็คกี้
Jacky
Nontaly Jacky Aksornthung
สูง 156 ซ.ม. น้ำหนัก 45 กก. อายุ 33 ปี

การติดต่อผ่านทางเฟซบุ๊ค
Nontaly Jacky Aksornthung


สามารถนำภาพไปเสนองานตามคาแรคเตอร์งานได้ค่ะ

( ห้ามนำไปใช้ในทางที่ก่อให้เกิดความเสียหาย )