น้องพฤกษ์
ด.ช.สิทธิคุณ ศรีขวัญแก้

อายุ : 8 ปี
สูง 136 ซม.
นน. 31 กก.

การติดต่อน้องกับผู้ปกครองโดยตรง
มือถือ 0874763208
ติดต่อผ่านทางเฟซบุ๊ค ไอดี
ปัญญาพร ศรีขวัญแก้วสามารถนำภาพไปเสนองานตามคาแรคเตอร์งานได้ค่ะ


( ห้ามนำไปใช้ในทางที่ก่อให้เกิดความเสียหาย )