น้องพริกหอม
ด.ญ.วชิรญาณ์ ศรีขวัญแก้ว

อายุ : 6 ปี
สูง 118 ซ.ม.
นน. 23 กก.

การติดต่อน้องกับผู้ปกครองโดยตรง
มือถือ 0874763208
ติดต่อผ่านทางเฟซบุ๊ค ไอดี
ปัญญาพร ศรีขวัญแก้วสามารถนำภาพไปเสนองานตามคาแรคเตอร์งานได้ค่ะ


( ห้ามนำไปใช้ในทางที่ก่อให้เกิดความเสียหาย )