น้องข้าวสวย
ด.ญ.คีตกานท์ วังสุวรรณ

อายุ 9 ปี ส่วนสูง 133 ซม. น้ำหนัก 34 กก.

ความสามารถพิเศษ
ร้องเพลง

การติดต่อผ่านทางไอดีเฟสบุ๊ค
คุณอ้อม
Nichaphon Aom


สามารถนำภาพไปเสนองานตามคาแรคเตอร์งานได้ค่ะ

( ห้ามนำไปใช้ในทางที่ก่อให้เกิดความเสียหาย )