น้องเพชรกล้า

สิรภพ หมีทอง
อายุ 13 ปี
สูง 165 ซ.ม.
น้ำหนัก 44 ก.ก.

ความสามารถ
เป็นนักกีฬา เทควันโด
การแสดง
เดินแบบ

ติดต่องานผ่านเฟรชบุ๊คคุณแม่
ธัญญภรณ์ หมีทอง